Generalforsamling 19-03-2022

Der afholdes Generalforsamling i Unbroken Circle den 19-3-2022 kl. 19.00 på Hagges i Tønder. Forslag til dagsordenen sendes til formanden senest 8 dage før på email: camp@unbrokencircle.dk Generalforsamlingens dagsorden: Valg af dirigent Bestyrelsens beretning Fremlæggelse af regnskab til godkendelse Fastsættelse af kontingent Indkomne forslag Valg af bestyrelse og suppleant Valg af revisor og suppleant Evt.